INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024 - link
 • Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki  - link

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W 2023 ROKU

 • Harmonogram egzaminów maturalnych w 2024r. - link

DOSTOSOWANIA

 • Komunikat o dostosowaniach - link

KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH

 • Komunikat o przyborach - link

LISTA JAWNYCH ZADAŃ W CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU 2024

 • Zadania jawne z języka polskiego - link

Więcej informacji na stronie CKE.GOV.PL - link


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

 • PG
 • UG
 • WSBG
 • PWSZ
 • EUH-E

Linki