Biblioteka szkolna wzbogaciła swój księgozbiór ze środków finansowych pozyskanych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020. Skorzystały z tego wszystkie klasy pierwsze liceum.

Podczas zajęć adaptacyjno-integracyjnych zorganizowanych w pierwszej połowie września, młodzież próbowała swych sił w układaniu rozsypanki zdaniowej, odszyfrowaniu hasła, wyszukiwaniu według uzyskanego kodu - fragmentu książek.

Na przysłowiowy „pierwszy rzut poszła” „Mitologia” Jana Parandowskiego oraz „Wędrówki po krainie nierówności” Leva Kourliandtchika. Czytać można wszędzie, przy różnych okazjach. Książki to nauka, książki to przygoda, świat marzeń i bohaterów, przerywnik od szarej lub trudnej rzeczywistości ....
Poprawność ułożonych treści sprawdzana była przez wychowawców klas. Odczytywaniu fragmentów tekstu towarzyszyło napięcie, gdyż zwycięzcy mogli liczyć na nagrody – dodatkowe nieprzygotowanie z określonych przedmiotów.


Oprac.Alicja Dobrzycka


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki